Om Solfisk

Solfisk Konsulenter ApS er et konsulenthus, der levererer ydelser indenfor softwareudvikling. Men Solfisk er mere end det. Vidste du, at vi laver vores egne projekter, og at navnet slet ikke er gået i fisk?

Historien

Jørgen og Michael mødte hinanden i det hedengangne firma Netropolis, som bl.a. udviklede software på projektbasis. Netropolis gik ned, da mange af deres kunder gik konkurs dengang dot com-boblen sprang. Jørgen og Michael ernærede sig derefter hver især som konsulenter.

Vi var begge kommet til den konklusion, at projekter på fast pris er en dårlig model for software-udvikling: Det skaber en konflikt, hvor kunden holder på at få leveret alt, der er nævnt i kontrakten, og mere til - mens leverandøren vil levere så lidt som muligt og kæmper mod ekstra features. Ofte finder begge parter undervejs ud af, at man har glemt en vigtig feature, mens en af de aftalte features viser sig unødvendig. Men kontrakten holder begge parter fast, så man ender med at lave et system, som kan noget andet end det, der egentlig er brug for.

Vi ville i stedet for have en model, hvor begge parter havde en fælles interesse i at få det bedste ud af projektet. Vi ville lave agil udvikling, selvom der ikke var nogen, der brugte det ord dengang.

I 2006 stiftede vi så Solfisk & Have, hvor vi ville lave projekter på to forskellige måder: Vi ville enten tage så lidt ansvar som muligt ved at sælge udvikling på timebasis. Eller også ville vi være medejere af projektet, så vi både havde interesse i og indflydelse på, hvad man skulle satse på.

Undervejs fandt vi ud af, at det var bedst at sprede risikoen, så medejer-projekterne og konsulentforretningen ikke risikerede at hive hinanden ned. Så Solfisk & Have blev et holdingselskab, mens konsulentforretningen blev lagt i datterselskabet Solfisk Konsulenter.

Solfisk & Have blev medejer af flere start-up-firmaer, men ingen af dem endte med at give overskud. Til gengæld gik konsulentvirksomheden strygende.

Da Jørgen og Michael havde siddet som konsulenter hos hver deres kunder i en rum tid, fandt de ud af, at der ikke var så meget synergi tilbage. Så efter 12 års godt samarbejde udtrådte Michael af Solfisk i 2018. Vi er stadig gode venner :-)

Chefen

Solfisk Konsulenter ejes og drives af Jørgen Elgaard Larsen.